Personen- en familierecht

Hier onder vallen zaken als echtscheiding, beëindiging van de samenwoning, kinder- en partneralimentatie, zaken omtrent ouderlijk gezag, erkenning en omgang maar ook kinderbeschermingsmaatregelen als ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing.

Uitgangspunt bij dit soort zaken is dat het de voorkeur verdient om in onderling overleg tot een oplossing of tot afspraken te komen, bijvoorbeeld door middel van mediation. Met name in situaties waarbij kinderen betrokken zijn is dit van groot belang. Immers, ook al gaan partners uit elkaar, zij blijven beiden ouder van hun kind(eren) en moeten in het belang van die kinderen met elkaar blijven communiceren.

In het geval van echtscheiding kunnen echtgenoten op basis van een mediationovereenkomst samen afspraken maken, die worden neergelegd in een echtscheidingsconvenant en voor wat betreft de kinderen in een ouderschapsplan, waarna een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding kan worden ingediend.

BOPZ

In het kader van deze wet wordt rechtsbijstand verleend aan mensen die gedwongen opgenomen (dreigen te) worden in een psychiatrisch ziekenhuis met een inbewaringstelling ( IBS) of een rechterlijke machtiging (RM).

Sociaal zekerheidsrecht

Hier gaat het bijvoorbeeld om het voeren van procedures in bezwaar en beroep tegen beslissingen van de gemeente of andere overheidsinstanties inzake uitkeringen.